Kondicionieri

KONDICIONIERI

Kondicionēšanas sistēmas
remonts un apkope

Svarīgi zināt, ka kondicionēšanas sistēmas drīkst apkalpot tikai sertificēti speciālisti. Kondicionēšanas sistēmas apkope un remonts nebeidzas tikai ar gāzes uzpildi. Sistēmām jāveic arī apkope, kā arī diagnostika un remonta darbi. Uzpildot gāzi, proporcionāli jāuzpilda arī zināms speciālas eļļas daudzums, kas nodrošina kondicionēšanas sistēmas sūkņa ilgmūžīgu darbību, to var veikt tikai ar speciālu iekārtu un profesionālu darbinieku palīdzību.

  • Uzpildot gāzi, bez atbilstošas iekārtas, sistēmā netiek ievadīta eļļa, kas nepieciešama kompresora eļļošanai, kas būtiski samazina tā ilgmūžību.
  • Neizmantojot atbilstošu uzpildes iekārtu netiek pareizi dozēts aukstumu nesošās gāzes daudzums, kas bieži noved pie kompresora un citu elementu bojājumiem.
  • Veicot bojāta kompresora maiņu būtiski pievērst uzmanību sistēmas pārējiem komponentiem, lai izvairītos no skaidu nokļūšanas jaunajā kompresorā.
  • Lai veiktu kondicionēšanas sistēmas remontu, būtiski ir vecās gāzes atsūkšana ar speciāli tam paredzētu aprīkojumu, lai gāze nenokļūtu gaisā, tādejādi saudzējot vidi.

Vajadzīga
palīdzība?

KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

Informācijai

Kondicionēšanas sistēmas galvenie komponenti ir:
- 2 radiatori,
- kompresors,
- sausinātājs,
- 2 ventilatori,
- drošības vārsts,
- klimata kontroles vadības bloks.