Kondicionieri

KONDICIONIERI

Kondicionēšanas sistēmas
remonts un apkope

Kondicionēšanas sistēmas remonts un apkope neaprobežojas, tikai ar aukstumu nesošas gāzes uzpildi, tas ir sarežģīts darbs, ko var veikt tikai augstu kvalificēti un apmācīti darbinieki ar atbilstošu iekārtu palīdzību.
  • Uzpildot gāzi, bez atbilstošas iekārtas, sistēmā netiek ievadīta eļļa, kas nepieciešama kompresora eļļošanai, kas būtiski samazina tā ilgmūžību.
  • Neizmantojot atbilstošu uzpildes iekārtu netiek pareizi dozēts aukstumu nesošās gāzes daudzums, kas bieži noved pie kompresora un citu elementu bojājumiem.
  • Veicot bojāta kompresora maiņu būtiski pievērst uzmanību sistēmas pārējiem komponentiem, lai izvairītos no skaidu nokļūšanas jaunajā kompresorā.
  • Lai veiktu kondicionēšanas sistēmas remontu, būtiski ir vecās gāzes atsūkšana ar speciāli tam paredzētu aprīkojumu, lai gāze nenokļūtu gaisā, tādejādi saudzējot vidi.

Vajadzīga
palīdzība?

KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

Informācijai

Kondicionēšanas sistēmas galvenie komponenti ir:
- 2 radiatori,
- kompresors,
- sausinātājs,
- 2 ventilatori,
- drošības vārsts,
- klimata kontroles vadības bloks.