Pakalpojumi - KOSULTĀCIJAS PIRMS AUTO IEGĀDES

KOSULTĀCIJAS PIRMS AUTO IEGĀDES

Automašīnu īpašnieks parasti izvēlas ilgstošam ekspluatācijas laikam. Neviens speciālists nespēs objektīvi novērtēt auto tehnisko stāvokli veicot tikai vizuālo auto apskati. Lai nerastos nepamatoti ekspluatācijas izdevumi, pirms automašīnas iegādes nepieciešams veikt tās diagnostiku. Diagnostikas rezultātā tiek konstatēti bojātie mezgli kā arī sastādīts bojāto rezerves daļu saraksts. Zinot remonta izmaksas Jūs varēsiet noteikt patieso automašīnas vērtību.